Sommerlatter

2012

sommerlatter 2012-latter-aker-brygge-humor-stand-up

Sommerlatter er i ferd med å etablere seg som hovedstadens morsomste og mest populære sommershow!