Stand Up Aid

2017

Standup Plakat 20171 Web

Kremen av norske komikere stiller opp for Sabona og garanterer en latterfylt kveld med god samvittighet.

Du får oppleve flere av de fantastiske komikerne som har bidratt i 13 år
og skapt den flotte tradisjonen som StandUp Aid er blitt til.

StandupAid
er en av grunnpilarene i Sabona, og siden starten har komikerne og
Latter stilt opp gratis. Inntektene går uavkortet til Sabona og gir oss
mulighet til å fortsette vårt arbeid med å gi barn i Zimbabwe en fremtid
– pengene vi samler inn er med på å gi de mest utsatte barna trygghet
og tilgang til skolegang, skolemateriell, mat, rent vann, helsehjelp og
fritidsaktiviteter.

Vi garanterer alle en spesiell kveld hvor
Norges beste komikere sørger for at vi vil le hele kvelden - med ekstra
god samvittighet!